Με αφορμή την επέκταση του δικτύου και των δραστηριοτήτων της FMS γεννήθηκε και η ανάγκη για ανανέωση της ιστοσελίδας.

 
Επιδίωξη της FMS ήταν να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα η οποία θα είναι φιλική , πρωτοποριακή, καινοτόμα κ
3/8/2012
FMS Facebook page - Latest Articles